DADES ACADÈMIQUES

Llicenciat en Belles Arts, Facultat de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València, en l’especialitat de Pintura. 1988.

Cursos de doctorat Universitat Politècnica de València.

Suficiència Investigadora.

Cursos específics de Gravat, Escultura, Cinema, Vídeo, Fotografia i Infografia.

Diversos cursos relacionats amb la docència (Competencies, Tic’s, Innovació educativa, Altes Capacitats, Atenció a la diversitat, etc…)

Translate » Idioma